چرا باید قرآن بخوانیم؟


یکی از با ارزش ترین عبادت ها که از دوران مدرسه و کودکی به ما گفته شده است قرائت و خواندن قرآن است چنانچه این کار به اندازه ای دارای اهمیت است که خداوند در مورد آن می فرماید: «فَاقرَؤا ما تَیَسَّرَ مِنَ القُرآن؛ آنچه برای شما میسّر است قرآن بخوانید. به گزارش گروه فرهنگی ، معمولاً کسی که در مقام وصیت و سفارش است چیزهایی را سفارش می کند که مهم و سرنوشت ساز باشد.

پس ما با ارائه این مطلب تلاش داشتیم اهمیت خواندن قرآن را برای شما باز گوش کنیم